Herkes günde yaklaşık on beş kere geğirir!

Şiirsel TAŞ

Nedendir bilinmez, biyoloji öğren¬ciler arasında pek rağbet gören bir ders değildir. Öğrencilik terminolojisinde 'ezber ders' kategorisinde yer alır. Bi¬yoloji dersinin önemli bir bölümü in¬san vücuduna ayrılır. Henüz okula bile gitmezken insan vücuduna pek me¬raklı olan ve öğrenme hevesiyle coşup taşan taze beyinler, her nedense okul sıralarına oturduktan sonra zamanla bu heyecanı yitirirler (istisnalar olacağını hesa¬ba katsak bile). İnsan vü¬cudunu konu alan başvuru kitapları bu noktada iki kritik işlev üst¬leniyor: Küçük yaşlardayken soru işaretleri dolu gözlerdeki merakın giderilmesi ve sonraki yıllar¬da, okul hayatının söndürdüğü merakın yeniden can¬landırılması. Ge¬rek içerik, gerekse tasarım açısından doyurucu olan, farklı yaş gruplarından çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanmış kitaplara ulaşabilmek büyük şans! Ancak, bu ki¬tapların çözüme kavuşmayı bekleyen önemli bir derdi var: Terim hataları ve terim karmaşası. Elbette bu sorundan sıyrılarak raflara ulaşan az sayıda da olsa örnek var.

Larousse İnsan Vücudu Atlası, 6-10 yaş grubu çocuklara yönelik olarak hazırlanmış bu nadir örneklerden. Ama siz en iyisi, bu yaş aralığına takı¬lıp kalmayın. Çünkü her ne kadar adı ‘İnsan Vücudu Atlası’ ise de, bu yayını gerek içeriği gerekse çizimleri ile bir tür mizah kitabı gibi de kabul etmek mümkün. Bu durumda, üst yaş sını¬rını yukarı çekin çekebildiğiniz kadar. Ayrıca yanıtlanması zor/çok zor/ ya da 'bir uzmana sor' dedirten sorular ko¬nusunda takdir edilecek bir beceriye sahip, çocukların merakını gülümseterek giderme şansı sunuyor bu kitap. Örneğin; organların basit fizyolojik işlevleri dışında, belki sorulsa o anda aklınıza gelmeyecek, ama söylendi¬ğinde 'düpedüz gerçek' dedirtecek görevlerini de es geçmiyor: "Burun koklamak içindir ama sümkürmeye ve gözlük takmaya da yarar" ya da "Ağız yemek yemek içindir ama tat almaya, öpmeye ve komiklik yapmaya da ya¬rar.” Kitabın sonunda yer alan "Vücu¬dun Rekorları' bölü¬mü, "Herkes günde yak¬laşık 15 kere geğirir" gibi çocukların pek önemse¬diği detay bilgilerle, hi¬tap ettiği yaş grubunun ilgisini çekmeye aday. Az sonra söz edeceğim kitaplara göre daha küçük yaş grubunu hedef aldı¬ğından olsa gerek, terminoloji karma¬şasının tuzağına düşmeksizin, eğitici bilim kitaplarında özlemini çektiğimiz duru anlatımı yakalamayı başarmış bu kitap. Ayrıca aynı özenin, her açı¬dan orijinal bir çalışma olan kitabın Türkçe çevirisine yansımış olması da sevindirici.